POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

FAQ – Frequently asked questions

 

 1. 1. Kaj je EFA?

Empire Fitnes Association – Imperij Fitnes Zveza je nosilec usposabljana za Osebne Fitnes trenerje in Inštruktorje skupinskih vadb ter Prehranskih svetovalcev.

Dandanes je vse več ljudi, ki se zavedajo, da sodoben način življenja zahteva načrtovano gibanje, če želimo ohraniti zdravo telo in zdravega duha, zato je tudi potreb po kakovostnih in profesionalnih trenerjih vse več. Poudarili smo kakovost in profesionalnost, saj je to tisto, kar se v želji po zaslužku vse prevečkrat in prehitro pozabi, v Empire fitness Association pa želimo usposabljati trenerje fitnesa in skupinskih vadb na najvišjem kakovostnem nivoju. Želimo biti ponosni na trenerje, ki bodo svojim strankam znali svetovati in jih voditi tako, da bodo izboljševali njihovo zdravje, fizične in psihične sposobnosti in jim tako pomagali do višje ravni kakovosti njihovih življenj

 1. 2. Kdo nam zaupa in kje smo mednarodno priznani?

Naši kandidati z uspešno zaključenim programom usposabljanja pridobijo naziv Osebni trener EQV level 4 in Inštruktor skupinskih vadb EQV level 3, določeno po evropskih standardih, saj je EFA program usposabljanja je priznan na evropski ravni s strani Europe Active organizacije, Empire Fitness Association pa je z omenjenim programom vpisana v EREPS (European Register of Exercise Professionals), kamor se zabeležijo tudi vsi kandidati, ki uspešno opravijo izpit in pridobijo EFA certifikat.

 1. 3. Kje in kako najti zaposlitev kot EFA osebni trener?

EFA je pa posrednik prostih delovnih mest, katere nam fitness centri s katerimi sodelujemo posredujejo, prav tako podjetja, ki organizirajo vadbo med delovnim časom za svoje zaposlene.

Ker je naša zveza vpisana v EREPS; evropski register veljavnih nosilcev usposabljanj kreiranih po mednarodnih standardih Europe Active imamo dostop do poslovnih priložnosti tudi v tujini.

Glede možnosti zaposlitev in lepega zaslužka pomagamo s posredovanjem informacij ter sestavo dokumentacije potrebne za zaposlitev in s svetovanjem glede odpiranja podjetja, sestave pogodb, pravilnikov, statutov.

 1. 4. Kje potekajo predavanja?

Vsa predavanja in vaje  potekajo v Ljubljani na Dunajski 190.

 1. 5. Kdaj potekajo predavanja?

-usposabljanje poteka preko vikendov; sobota in nedelja s pričetkom ob 9:00 in predvidenim zaključkom ob 18:00

-predavanja potekajo v Dvorani Harvest, Dunajska 190 v Ljubljani

-vaje potekajo v fitnes centru v Ljubljani

 • Vaje predstavljajo praktičen del usposabljanja (demonstracija antropoloških meritev, praktično učenje metodike , načrtovanje in vodenje skupinske aerobne vadbe, prikaz gibalnih vzorcev krepilnih vaj, demonstracija prve pomoči v športu)

 

 1. 6. Kako poteka izpit?

Pisni del izpita se bo opravljalo fizično/pisno v Prostorih Harvest na Dunajski cesti 190 v Ljubljani. Vprašanja na pisnih izpitih so izbirnega tipa. Kandidat izbira med več možnimi trditvami.  Pozitivno opravljen izpit je pogoj in za pristop k praktičnem preizkusu znanja

Šele po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja se lahko kandidat prijavi na praktičen del preizkusa znanja, ki se oceni z “opravil/ni opravil”.

 Ko kandidat uspešno prestane oba preizkusa, prejme EFA Diplomo o usposobljenosti in je vpisan v Evropski register EREPS ( European register of exercise professionals).

 

 1. 7. Kolikokrat grem lahko delat izpit, kolikokratno opravljanje izpita je všteto v ceno?

 V ceno usposabljanja je všteto enkratno opravljanje izpita. Vsak nadaljni izpitni rok se plača v višini 150eur.

 

 1. 8. Kje dobim gradivo?

Gradivo kandidati prejmejo ob registraciji na prvi dan usposabljanja.

 

 1. 9. Kakšna je obvezna prisotnost na predavanjih?

Obvezna prisotnost na predavanjih in vajah je 80%

 

10. Kakšna je cena usposabljanja?

Usposabljanje za osebnega trenerja ali trenerja skupinskih vadb

Enkratni znesek: 799,00 €

Cena po obrokih: 999,00 €

 

V primeru plačila po predračunu v celotnem znesku nudimo še 200 € popusta na navedene cene.

*Možno je tudi plačilo v 3. obrokih:

 • 1. obrok pred začetkom usposabljanja,
 • 2. obrok 1 mesec po 1. obroku,
 • 3. obrok pred zaključkom usposabljanja, 1 mesec po 2. obroku.

 

Usposabljanje za prehranskega svetovalca

Cena: 299,00 €

* ni plačila na obroke

Usposabljanje EFA Pro

Cena: 399,00 €

 1. 11. Kaj vključuje cena usposabljanja?
 • Brezplačno učno in delovno e-gradivo
 • Brezplačne uvodne ure svetovanja na področju prava/poslovanja/marketinga
 • 130 pedagoških ur predavanj in eno opravljanje izpita
 • Gartis EFA članstvo za obdobje 1meseca
 • Popust pri udeležbi na strokovnih seminarjih in delavnicah

 

 1. 12. Kakšna je vsebina usposabljanja?

Učni program v obsegu 130 ur in je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja, ki ga vodijo priznani strokovnjaki na področju športa, medicine, psihologije ter managmenta v športu. Je edini program usposabljanja na področju športa na slovenskem prostoru, ki seznani udeležence z osnovami oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED), ter prav tako edini program, ki v učnem načrtu vključuje večje število ur marketinga in managementu v šport, kar je  izjemnega pomena za bodoči usposobljen kader, saj je dandanes še posebaj pomembno ne le, da si izobražen na svojem področju, temveč da premoreš tudi obširnejše znanje kar se tiče lastnega marketinga in managementa, za konkurenčnost na trgu dela in uspešnejše delo.

Usposabljanje omogoči pridobitev splošnih in specialnih znanj iz področja splošne anatomije, aplikative anatomije, fiziologije, kineziologije, biomehanike (vključno z vsemi skepi, ki so izpostavljeni obremenitvam med treniranjem) in pa tudi prve pomoči. Vsa ta pridobljena znanja bodo lahko udeleženci s pridom uporabljali pri osebnem trenerstvu tako rekreativnih kot profesionalnih športnikov, ali kot trenerji skupinskih vadb. Prav tako se ta znanja ne zgolj nalagajo, ampak med seboj povezujejo na več plasteh.

V sklopu predavanja o športni prehrani pa tudi seznanijo udeležence z razdelitvijo hranil na makro in mikrohranila ter pojasnita njihov pomen, pri čemur sledijo sprecialna predavanja iz področja športne prehrane, prehranskih dodatkov in posebnosti prehrane pri športnikih z zdravstvenimi težavami. Znanja pridobljena v tem sklopu so pa tudi še kako pomembna pri uspeščnem doseganju ciljev pri bodočih strankah in samemu delu v tej stroke, saj le to poveča vrednost trenerjem saj se lahko s stranko kvalitetno ukvarja ne glede na morebitne predhodnje že obstoječe težave in le teh še ne poslabša ampak izboljša.

 

 1. 13. Ali je usposabljanje primerno za popolnega začetnika?

Zaključen EFA program usposabljanja strokovno usposobljenemu kandidatu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. Kandidati pridobijo na usposabljanju in preko mentorstva EFA ekipe vso potrebno znanje za uspešen nastop na trgu in delo s strankami.

 

 1. 14. Ali je potrebno EFA certifikat podaljševati na letni bazi?

Efa certifikat o pridobljeni mednarodni usposobljenosti ni potrebno podaljševati na letni ravni. Priporočljivo pa je, da se za vzdrževanje in nadgradnjo znanja kader udeležuje seminarjev in delavnic, v okviru organizacije EFA, ki bodo redno razporejena čez celotno leto.

 

 1. 15. Kaj je EFA PRO usposabljanje?
 • Obnovitev znanja

Vsi trenerji, ki že imajo veljaven certifikat o usposobljenosti, lahko pri nas obnovijo oziroma ponovno opravijo usposabljanje za osebnega fitnes trenerja ali trenerja skupinskih vadb.

 • Diferencialni izpiti

Že obstoječi certificirani osebni trenerji fitnesa ali trenerji skupinskih vadb sicer opravljajo celoten izpit za trenerja skupinskih vadb ali osebnega trenerja, vendar jim ni treba obiskovati predavanj za specifično tematiko, ki so jo že spoznali. Posledično je usposabljanje z diferencialnimi izpiti tudi bistveno cenejše.

 

 1. 16. Kaj ti omogoča članstvo v EFA?
 • – Možnost priključitve v že uveljavljeno ekipo ugodneje kot vsi ostali
 • – Zagotovljeno prosto mesto na EFA usposabljanjih
 • – 30 % popusta pri nakupu Strokovnega gradiva za trenerje.
 • – Možnosti povezovanja in sodelovanja z drugimi športnimi profesionalci in organizacijami.
 • – Popust pri udeležbi na strokovnih seminarjih in delavnicah
 • – Popusti pri nakupih pri naših poslovnih partnerjih

Obvezna prisotnost na predavanjih in vajah je 80%.

Share This
ArrowDown